Youtube.com Videos
Browse Categories
58 videos related to Janna Racho - Paligsahan sa pagbigkas ng tula 09/23/11

Sabayang Bigkas on Stage: Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
6:35  
3145 views

Patimpalak ng Tula 2012 (Champion)
4:41  
1651 views

Chelsea C. Talastas - Pagbigkas ng Tula - Ang Puno, 3rd Place.
1:49  
164 views

The Winning Piece (Timpalak Bigkasan 2012)Grade 5 Level, Claret School of Quezon City.wmv
9:56  
175 views

Pagbigkas ng Tula- Champion
1:49  
888 views